אלונקת קיבוע וחילוץ מאתרים צרים | הדר הדרכה ושירותים רפואיים

אלונקת חילוץ יחודית לאתרים צרים

נבדקה ואושרה לשימוש ע"י מדור טג"ח בצה"ל

יצרן: MED SLED