אלונקת קיבוע וחילוץ מאתרים צרים

אלונקת חילוץ יחודית לאתרים צרים

נבדקה ואושרה לשימוש ע"י מדור טג"ח בצה"ל

יצרן: MED SLED
  • מופיע בגירסא אזרחית או צבאית
  • כולל תיק נשיאה