מערכת

מערכת "רב-מנשים" לאירוע רב נפגעים (אר"ן)

להנשמה בו זמנית של 8 נפגעים.

יצרן: Ferno2 Spiracle
  • ווסתי קיצוב נפרדים בכל יציאה 0-25 ליטר בדקה.
  • בשימוש חיל הרפואה.
  • ניתן לספק במארז קשיח.

 

דגמים נוספים:
מערכת קיצוב ל- 5 משתמשים
מערכת MINI